+841298517369Call our support 24/7
Menu
Giá sàn gỗ công nghiệp

Giá sàn gỗ công nghiệp

Giá sàn gỗ công nghiệp sẽ cung cấp rộng rãi cho khách hàng.

Giá sàn gỗ công nghiệp được chúng tôi cung cấp công khai, rõ ràng. Hầu hết giá này được ghi rõ sau mỗi loại sản phẩm ván sàn. Giá chủ yếu tại thị trường Tp.HCM. Nếu ở các tỉnh, sẽ thêm phần phí vận chuyển.

giá sàn gỗ công nghiệp

giá sàn gỗ công nghiệp

Có cần thiết công bố giá sàn gỗ  mỗi tháng?

Rất cần thiết công bố giá mỗi tháng. Mặc dầu việc công bố giá ván sàn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết ván sàn gỗ đều nhập khẩu từ Malaysia, indonesia, China, Thái Lan, Lào, Châu Âu…

Đối với sàn gỗ công ghiệp, có những container hàng nhập khẩu phải mất 2 hoặc 3 tháng. Tỉ giá use leo thang. Vì vậy, công bố giá là khó khắn.

Tuy nhiên, www.chosango.com vẫn công bố giá để mọi người cập nhật một cách tốt nhất.

Xin liên hệ thêm: chosango.com@gmail.com