+841298517369Call our support 24/7
Menu

BKB Parquet (Malaysia)

BKB Parquet 100% sản xuất tại Malaysia. Đây là sàn gỗ kỹ thuật engineer chất lượng cao. Lớp phủ 3mm, thiết kế 1strip, 2strips, 3strips. Sản phẩm BKB Parquet được giới thiệu, tư vấn và cung cấp bởi Chợ Sàn Gỗ.