+841298517369Call our support 24/7
Menu
Sàn nhựa giả gỗ galaxy

Sàn nhựa giả gỗ galaxy

Sàn nhựa giả gỗ galaxy sản xuất tại Việt Nam.

Sàn nhựa giả gỗ galaxy được sản xuất bởi công ti My Ung Sung, tại Bình Dương, Viêt Nam. Sàn nhựa có nhiều màu sắc, hoa văn, thiết kế. Đó là giả gỗ, giả đá, giả thảm,…

Xem ảnh:

sàn nhựa giả gỗ galaxy

sàn nhựa giả gỗ galaxy

Sàn galaxy được sử dụng nhiều trong các công trình nội thất.

Galaxy có cảm hứng từ thiên nhiên. Sàn nhựa giả gỗ có màu sắc giống gỗ wood. Sàn nhựa còn gọi là sàn vinyl tile.

Sàn giả gỗ, giả đá, giả thảm cũng còn gọi là tấm lót sàn pvc, vinyl,.. được dùng nhiều trong lĩnh vực deco ration. Sàn galaxy chủ yếu là thể loại dán keo, không phải gạch hèm khóa.