+841298517369Call our support 24/7
Menu
Nẹp sàn gỗ công nghiệp

Nẹp sàn gỗ công nghiệp

Nẹp sàn gỗ công nghiệp là phụ kiện được sử dụng khá nhiều trong quá trình thi công. Mặc dầu không phải là sản phẩm chính, nhưng chính loại nẹp này sẽ làm nên công trình hoàn thiện đẹp mắt.

nẹp sàn gỗ công nghiệp

nẹp sàn gỗ công nghiệp

Phụ kiện nẹp sàn gỗ luôn đi kèm với mọi công trình. Nếu không có phụ kiện nẹp sàn này thì công trình khó mà hoàn thành đẹp mắt như mong muốn. Dẫu với những cái nẹp công nghiệp, rất đơn giản, nhưng rất là quan trọng để hoàn thành.

Có nhiều loại nèn sàn gỗ công nghiệp không?

Có rất nhiều thể loại này, gồm có:

  • Nẹp kết thúc
  • Nẹp chụp đầu
  • Nẹp giao nhau
  • Nẹp góc

Không những các loại sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, hay sàn nhựa vinyl…tất cả đều dùng phụ kiện sàn này. Ngày nay, người ta có thể dùng nẹp nhựa hoặc nẹp pvc tùy thích.